© 2019 by Marsen Promet d.o.o.

  • facebook

Victoria World B.W. Amsterdam, Netherlands je poslovna grupacija koja se specijalizirala za suradnju s arhitektima i studijima za opremanje interijera, sa firmama koje se bave izgradnjom objekata ili izvođenjem završnih radova u građevinarstvu, kao i sa specijaliziranim veletrgovinama robe za gradnju i unutrašnje opremanje i dekoriranje životnog, radnog i zajedničkog prostora.

 

Širok spektar proizvoda, sa svim pratećim atestima i certifikatima, namijenjen je opremanju stambenih, hotelskih, komercijalnih i javnih objekata.

 

Ovisno od zahtijeva naših klijenata ili u skladu sa projektima prezentiranim od strane izvođača ili investitora, naša grupacija vrši pažljiv odabir artikala koji u svim  dizajnerskim, tehničkim i funkcionalnim aspektima moraju zadovoljiti unaprijed definirane parametre ili biti iznad planiranih normi za navedene pozicije.

 

U raznim grupama proizvoda, trudimo se da u svim aspektima maksimalno profesionalno i odgovorno pristupimo preuzimanju ugovorenih poslova, pri čemu inzistiramo na pronalaženju artikala identičnih unaprijed projektiranim pozicijama, a nakon toga i prijedlozima za kvalitetna alternativna rješenja, uz inzistiranje da odluku o izboru proizvoda uvijek donose naši klijenti.

 

Uspjeli smo da se profiliramo kao grupacija koja djeluje u širokom spektru projekata, a da u isto vrijeme potpuno dubinski sagledavamo i razumijemo specifičnosti gradnje i uloge svih subjekata koji sudjeluju u raznim etapama izgradnje i uređivanja interijera. Naši klijenti su nam dali najviše ocjene za širinu spektra djelovanja i za praćenje svih naprednih trendova u građevinarstvu, novim materijalima, inovativnim rješenjima, kompleksnim analizama teško provedivih ideja i konkretnim stručnim savjetima.

 

Tokom prethodnih 11 godina, uspjeli smo ostvariti one-stop solution za većinu naših klijenata, koji se prvo obraćaju nama kako bi osigurali sigurno, kvalitetno i povoljno snabdijevanje objekata na kojima su angažirani.

 

Tijekom svih ovih godina, posebno smo se profilirali za praćenje svih faza  radova vezanih za izgradnju i renoviranje hotela i apartmana, prateći sve zahtjeve naših klijenata za traženu kategorizaciju u okvirima planiranog budžeta i zahtijevane kvalitete.

 

Koristeći vlastite resurse, uz suradnju sa brojnim provjerenim kooperantima, možemo se prihvatiti i kvalitetno provesti specifična dizajnerska i najzahtjevnija tehnička rješenja, a kroz suradnju sa arhitektima i kvalitetnim firmama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, sprovodimo i turn-key rješenja u više različitih zemalja.

 

Aktivno smo prisutni na tržištima Europe i Australije, djelomično u USA, te zemljama Bliskog istoka i Rusiji.

 

Ogromno iskustvo, kontinuiran rad i kvalitetni suradnici su osnova naše jake pozicije u pregovorima i garancija našim klijentima da ćemo provesti sve sto je isplanirano i ugovoreno.

 

Kao grupacija koja kompletno svoje poslovanje zasniva na preporukama zadovoljnih klijenata, uspjeli smo ostvariti kvalitetne kontakte i dugoročnu suradnju sa brojnim respektabilnim kompanijama širom svijeta, a direktno ili kroz kooperante smo postali dio lanca opremanja i snabdijevanja najvećih hotelskih grupacija u svijetu.

 

 

S poštovanjem,

    Vladimir Radanović
    Company President